Reflü

GASAROÖZEFAGEAL REFLÜ

Gastroösfageal reflü hastalığı, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıdır. Erişkinlerin yaklaşık ’sinde reflü görülmektedir. Mide içeriği midenin salgıladığı hidrojen iyonu nedeni ile belirgin derecede asittir. Reflü, asitli mide içeriğinin yemek borusuna gelmesi ve uzun süre temas etmesi ile yemek borusunun asitten kendini koruma özelliğinin olmamasından kaynaklanır.

Yemek borusunun alt ucunda mide içeriğinin yemek borusuna geçişini engelleyen bir kapak mekanizması vardır. Reflü hastalarında en sık bulunan özellik bu halkanın gevşekliğidir. Mide fıtığı gibi yapısal bozukluklar ve gebelik mevcudiyeti reflüyü kolaylaştırır. Gebelerde büyük olasılıkla karın içi basıncın artmasına bağlı olarak ilk 3 ayda % ikinci 3 ayda P üçüncü 3ayda u oranında reflü görülür.

Reflü hastalığı belirtileri:

  • Boğaza doğru yayılan yanma,
  • Ağıza gıdalar gelme
  • Göğüste sıkıcı, batıcı bir ağrı
  • Kuru öksürük
  • Ses kısıklığı
  • Boğaz ağrısı
  • Yutkunma güçlüğü

Birlikte mide fıtığı varsa:

  • Çarpıntı
  • Göğüste basınç hissi,
  • Omuza vuran ağrı.

reflüsü olan hastalarda bulunan belirtilerdendir.

Yakınması olan hastaların yaklaşık0-40’ında yemek borusunda hasar vardır.

Tanı için hastalığın tipik yakınmaları çok önemlidir. Bu nedenle hastaların öyküsü iyi dinlenip, değerlendirmelidir. Yutma zorluğu, Kanama gıdaların ağıza geri gelmesi ağrılı yutma gibi yakınmalar alarm semptomları olarak değerlendirilir.

İlaçlı yemek borusu filmi endoskopinin yapılamadığı durumlarda tanıyı koymamıza yardımcı olabilir. Hasta tipik reflü semptomlarını tarif etmesine rağmen, endoskopide hiç bir şey saptanamıyor ise 24 saat boyunca yemek borusunun altındaki asiditeyi kateter yardımıyla kaydedip, mideden yemek borusuna asit kaçıp kaçmadığını saptanabilir. Ender olarak bu teste gereksinim duyulur.

TEDAVİ

Yaşam tarzı değişiklileri

Yağlı, çikolatalı yiyeceklerden, tatlıdan, kahve ve alkollü içeceklerden uzak durulmalıdır. Sigara içilmemelidir. Sigara asit salgısını uyarıp, mide kapakçık basıncını düşürerek reflünün artışına yol açar. Fazladan kilolu olanlar ideal kilolarına döndürülmelidir. Yatağın baş kısmı yüksekte uyunmalıdır. Yatmadan önce 2-3 saat yemek yenmemelidir.

İlaç tedavisi

İlaç tedavisi olarak H2 reseptör antagonistleri (cimetidin, ranitin, famotidin,niztidin gibi), proton pompası inhibitörleri kullanılır.

Cerrahi Tedavi içerir

Tıbbi tedavinin başarılı olmadığı, ağır ösofazitli, 4 cm den büyük mide fıtığı olanlarda yada uzun dönem ilaç kullanmak istenmeyen genç hastalarda cerrahi tedavi düşünülmelidir. Cerrahide başarı % 90‘nın üzerindedir. Laparoskopik teknik cerrahi tedavinin gelişmesinde ve hastaların kısa sürede normal yaşamlarına dönmelerinde etkili olmuştur.

Göğüs arkasında yanma şikayeti olan hastalar koroner kalp hastalığı açısından tetkik edildikten sonra reflü açısından incelenmelidir. Asidli mide içeriği ne kadar sık ve ne kadar uzun süreli yemek borusu ile tamas ederse erezyon , ülser, darlık gibi sorunlar daha sık oluşur.

50 yaşını geçmiş ve 5 yıldan uzun süreli reflü yakınması olan erkeklerde % 1 karser riski taşıyan prekanseröz bir lezyon olan “ Barrett ösofaziti” daha sık görüldüğünden bu gruptakilere mutlaka endoskopi yapılmalıdır.

Tüm bu nedenlerle reflü hastalığı, önemsenmesi gereken bir sağlık sorunudur.