PERİANAL ABSE

MAKAT ÇEVRESİNDE OLUŞAN ABSE

(ANOREKTAL/ PERİANAL ABSE)

Anal kanal (makat) çevresinde şiddetli ağrı, kızarıklık, şişlik ve vücutta,

titreme, ateş şikayeti ile başvuran hastalarda makat çevresinde abse akla gelir.

Bu bölgedeki iltihabi hastalıklar anal kanaldaki salgı bezlerinde başlar ve zamanla

içi cerahat dolu boşluklar (kavite) haline gelir.(=abse)

Anal kanalın birkaç cm içerisinde 6-10 adet salgı bezi bulunur, iki adet kas

tabakası anal kanalı çevreler (dış ve iç sfinkter kasları). Her iki kas tabakası da

dışkı kontrolünde önemli görev alır. Anal kanaldaki bezler kanalı çevreleyen bu

iki kas tabakası arasında yerleşirler. ezlerin asıl görevi anal kanalın kayganlığını

sağlamak ve dışkılama işlevini kolaylaştırmaktır.

Perianal abse

Abse, anal kanal içindeki küçük bir salgı bezinin bakteri ile enfekte olması

veya tıkanması ile oluşan akut (ani) enfeksiyondur. Bu enfeksiyonun kimde ve

ne zaman ortaya çıkacağını bilmek ya da olmasını engellemek mümkün

değildir. Önemli olan, makat bölgesinde abseyi düşündürecek bulgular

ve beraberinde titreme, ateş, halsizlik yakınmaları ortaya çıktığında

hemen doktora başvurmaktır.

Tanı

Bazen anüs çevresinde doğrudan abseye ait ağrılı, kızarık şişlik gözlenir,

bazen parmakla muayenede anal kanal içinde ağrılı kitle ele gelir. Anal kanalın

daha üst kısımlarındaki abseler dışarıdan fark edilmeyebilir, bu durumda

endorektal US ya da perianal MR ile teşhis konabilir.

Hastada halsizlik, titreme ve ateş bulguları da mevcut olabilir.

Tedavi

Anorektal abselerin tedavisi erken drenajdır. Geç başvuran hastalarda

bazen abse kendiliğinden boşalmaya başlar.

Cerrahi olarak yapılan küçük bir kesi ile absenin tam olarak boşalması

sağlanmalıdır, böylece ağrı hafifler. Küçük abseler lokal anestezi altında

poliklinik koşullarında boşaltılabilirken, büyük veya derin bir abse

ameliyathane şartlarında müdahale gerektirebilir.

Diabetikler ve immün sistemi baskılanmış olan hastalar gibi daha ciddi,

enfeksiyonlara hassas olan hastaları hastaneye yatırmak gerekebilir.

Absenin boşaltılmasından sonra belli aralıklarla düzenli pansumanlar gerekir,

burada amaç abse kavitesinin kontrollü ve tam olarak kapanmasını sağlamaktır.

Bu, absenin büyüklüğüne bağlı olarak 2-3 hafta sürebilir .

Perianal absenin boşaltılması