KIL DÖNMESİ

KIL DÖNMESİ HASTALIĞI

(PİLONİDAL KİST/ PİLONİDAL SİNÜS )

Kıl dönmesi hastalığı, kuyruk sokumu bölgesindeki cildin altında, içerisinde

genellikle kılların bulunduğu bir boşluk (kist) oluşması olarak tanımlanır.

- hastalık kadınlara göre erkeklerde daha sık görülür.

- vücut kıllarının kalın ve sert olması

- bu bölgenin yeterince temizlenmemesi

- derinin uzun süre nemli kalması

- gün boyu oturarak çalışmaya bağlı olarak burada biriken kılların

devamlı olarak deride tahrişe neden olması

kıl dönmesi hastalığını kolaylaştıran faktörlerdendir.

Pilonidal sinüs (kıl dönmesi)'ün görünümüBu boşluk bazen yaşam boyu hiçbir belirti oluşturmayabilir. Bazen sarı/

hafif kanlı akıntının geldiği küçük delik / delikler şeklinde kendini gösterebilir.

Sıklıkla kuyruk sokumu bölgesinde ileri derecede ağrılı, kırmızı,

hassas bir şişlik meydana gelir (abse). Bu bazen kendiliğinden cerahatli bir

akıntı ile boşalır ama çoğunlukla cerrahi olarak boşaltılmayı gerekli kılan çok

ağrılı bir süreçtir.

Abse boşaldıktan sonra hastalarda genellikle pilonidal sinüs gelişir. Sinüs

cildin yüzeyinin altında uzanan, yüzeye bir ya da daha fazla küçük ağızla açılan

bir boşluktur.

Kronik hastalık, şişme, ağrı ve akıntı ile seyreden ataklara neden olur. Bu

durumu tedavi etmek için cerrahi müdahale her zaman gereklidir.

Tedavi, hastanın başvurduğu yakınmaya göre değişik bir sıra izleyebilir.

Kronik kıl dönmesi hastalığı

Tekrarlayan enfeksiyon atakları ve akıntıyla seyreden olgularda

genellikle ameliyat önerilmektedir.

1- Bazı kliniklerde ameliyat dışı (konservatif) yöntemler uygulanmaktadır.

- sinüs ağzından sklerozan madde -yüzde 80-90’lık alkol- enjekte edilmesi,

- kist içinin koterize edilmesi

- gümüş nitrat uygulanması

- kriyoterapi vb

Ancak bu yöntemlerin kalıcı tedavideki başarısı sınırlıdır.

2- Kıl dönmesi hastalığının ameliyatla tedavisinde genel ya da spinal

anestezi altında kılları içeren boşluğun ve sinüslerin bir bütün olarak çıkarılması

gerekmektedir. Bu bölge açık bırakılabileceği gibi, primer yöntemlerle ya da başka

yerden kaydırılan deri (flep) ile kapatılabilir.

Hangi ameliyat yönteminin hasta için uygun olduğuna hasta

doktoruyla birlikte karar verir.

*Kıl kistlerinin cerrahi olarak çıkarılması ve yaranın açık bırakılması

Tüm kıl kistlerinin ağızlarını içine alacak şekilde yapılan bir eliptik kesi ile kıl

kistleri kuyruk sokumu kemiğinin üzerideki fasiaya kadar tamamen çıkarılır,

yara açık bırakılır. Bundan sonra sık sık pansuman yapılarak ameliyatla

oluşturulan boşluğun vücut tarafından doldurulması beklenir.

İyileşme süresi ortalama 4-8 haftadır. Nüks oranı %1-7 arasında değişir.

*Kıl kistlerinin cerrahi olarak çıkarılması ve yaranın primer

kapatılması

Tüm kıl kistlerinin ağızlarını içine alacak şekilde yapılan bir eliptik kesi ile kıl

kistleri kuyruk sokumu kemiği üzerindeki fasiaya kadar tamamen çıkarıldıktan

sonra, yara dudakları karşı karşıya gelecek şekilde dikişlerle

kapatılır. Bu yöntemde pansumana gerek olmaz.

İyileşme süresi genellikle 2 haftadır. Nüks oranı %6-22 arasında değişir.

*Kıl kistlerinin cerrahi olarak çıkarılması ve yaranın flep ile

kapatılması

Tüm kıl kistlerinin ağızlarını içine alacak şekilde yapılan bir eliptik kesi ile kıl

kistleri kuyruk sokumu kemiğinin üzerindeki fasiaya kadar tamamen

çıkarıldıktan sonra, geride kalan boşluğu çevrede dokulardan oluşturulan

flep ile kapatmak oldukça etkili bir yöntemdir.

Flep kaydırılarak kapatma yönteminin pek çok avantajı vardır:

- kıl kistleri ve bu kistlerin ağızları ile birlikte kronik

inflamasyona uğramış alan cilt yeterli genişlikte çıkarılabilmekte ve

geride kalan boşluk sağlam sağlam dokularla gerilimsiz olarak

kapatılabilmektedir.

- ayrıca dikiş hattı vücut orta hattında olmadığı için yara daha kolay

iyileşebilmektedir. (vücut orta hattındaki yaralar gerilimden dolayı daha geç

iyileşirler)

Flep kaydırma yöntemiyle yapılan ameliyatlarda nüks oranı % 0-5

arasında değişmektedir.

Flep kaydırılması yöntemi ile ameliyat

Ameliyat sonrasında, tercih edilen ameliyata ve hastaya ait faktörlere bağlı

olarak değişen oranlarda nüks söz konusu olabilir.

Bunu önlemek için bu bölge düzenli olarak kıllardan temizlenmeli (tüy

dökücü kremler vb ile) ve yeterli hijyen sağlanmalıdır.

Akut abse gelişimine neden olan kıl dönmesi hastalığı

Kuyruk sokumu bölgesinde ani gelişen kızarık ve ağrılı şişlik (akut

abse) varlığında, absenin büyüklüğüne ve hastanın tercihine göre ameliyathanede

genel anestezi ile veya poliklinikte lokal anestezi ile bir kesi yapılıp, cerahatin

boşalması sağlanmalıdır.

Bu durumda iltihap ve ağrı geriler. İşlemden sonra bu bölge her gün banyo

yapılarak veya duş ile temizlenir.Amaç buradaki cerahat, kıl ve doku artıklarının

temizlenmesidir.

Daha sonra yukarıda bahsi geçen ameliyat yöntemlerinden biri ile kalıcı

tedavi uygulanır.