Kardiyolojik Check-up

  • Muayene (kardiyoloji)
  • Kardiyovasküler stres test-eforlu EKG-
  • Transtorasik ekokardiyografi(EKO)
  • Akciğer grafisi
  • Elektrokardiyogram (EKG trase çekimi)

  • Total Kolesterol
  • Trigliserit
  • HDL-kolesterol
  • LDL kolesterol
  • Açlık Kan Şekeri