0 212 217 9535 - 36 - 38 (PBX)  Whatsapp 0 543 952 0563 ACİL  0 552 217 9535

İnmemiş Testis

İnmemiş testis (kriptorşidizm), testisin böbrekle skrotal (erbezi torbası) saha arasındaki normal iniş yolu üzerinde herhangi bir yerde duraksaması halidir. Skrotuma inmemiş testisler, kasık ya da karın bölgesinde kalabilmektedir. 1 yaşına gelen bebeklerin binde 3-4'ünde inmemiş testis saptanmaktadır. Bu oran yetişkinlerde binde 2 civarındadır.

En belirgin bulgu bir veya her iki testisin yerinde olmamasıdır. Bu hastalarda, kanser riski normal olanlara oranla 20 ile 40 arası oranlarda daha fazladır. İnmemiş testisli hastaların yüzde 5 ile 10'unda 45 yaştan önce testis tümörü gelişmektedir.

Tedavide amaç testislerin yerine indirilmesidir. Bu amaca ulaşmada hormonal tedavi ve cerrahi tedavi olmak üzere 2 yol mevcuttur. Tedavi mümkün olduğunca erken yapılmalıdır. Tercihen 2 yaştan önce veya 2 yaş civarında yapılması önerilmektedir.