Depresyon

Üzgün ruh hali ve daha önce yapmaktan hoşlanılan aktivitelere ilgi kaybı ile tanınan, dünyada 4. büyük hastalık yüküne neden olan bir ruhsal bozukluktur. Dünyada 340 milyon kişinin depresyon tanısı aldığı tahmin edilmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 15-44 yaşlar arasında kadınlarda hastalık yükünün en önemli nedeni iken, erkeklerde 2. sırada yer almaktadır. Ayrıca yılda 900.000 ölümün depresyona bağlı intiharlardan gerçekleştiği belirtilmektedir. Depresyon, yaygınlığı ve insan yaşamındaki önemi nedeniyle ülkemizde de en önemli halk sağlığı sorunu niteliği taşımaktadır. Ruh sağlığı araştırma sonuçlarına göre, ülkemizde ruhsal rahatsızlık sıklığının % 17.2, ağrı bozukluğu dışta tutulursa en sık rastlanan ruhsal rahatsızlığın depresyon olduğu belirlenmiştir. Tanı alan kişilerin ruh sağlığı hizmetine başvuru oranı ise sadece % 4.7’ dir.